ඇය සිතුවේ ඇය දියණියගේ ලස්සන ඡායාරූපයක් ගත් බවයි..හැබැයි ඇය මෙය දුටුවේ එයට පසුව…..

මෙම සිදුවීම සිදු වන්නේ ඔස්ට්‍රේලියාවේදී..බිනාකා ඩිකින්සන් කියන්නේ දරුවන් තිදෙනෙකුගේ මවක්..ඇය තම දියණියගේ ඡායාරූපයක් ගනිමින් සිටියේ..නමුත් ඇය කිසිම විටක සිතුවේ නෑ තම දියණියගේ ජිවිතය ඇත්තේ මරණීය අවදානමක බව…මේ දියණියගේ නම මොලී..අම්මයි දුවයි හිටියේ අනිත් වැඩිමහල් දියණියන් දෙදෙනා පාසල අවසන් වි පැමිණෙන තුරු…මේ අම්මා තමන්ගේ කුඩා දියණියව විශාල වැටක් අසල ඉඳුවා තිබුනේ..ඇගේ පයට අඩි කීපයක් දුරින් විශාල දිග අපරදිග දුඹුරු අඩි හයක් පමණ දිග දැවැන්ත දිග නාගයෙක්..සිටියා..තව පොඩ්ඩෙන් ඇගේ ජිවිතයට නොසිතු හානියක් විමට ඉඩ තිබුනා.

17457474_1275140935895276_8810459216066159955_n

Share this post with your friends!