ආහාර ලෝලී ඔබ මියැදීමට පෙර ආහාර ගත යුතු විස්මයාකාර ආපනශාලා 10ක් ගැන තොරතුරුයි මේ..

ඔබ ආහාර ගැනීමට ආශා කරන පරිසරයන් තිබිය හැකියි. ඒවා කෙතරම් විස්මයාකාර වුවද ඔබේ ආශාවන් සන්සිදුවන එවැනි ස්ථාන 10ක් පිළිබඳ තොරතුරු ගෙනහැර පෑමටයි මේ සුදානම..

1.පුග්ලියා,ඉතාලිය-ගුහාව තුල ඇති අවන්හල
restaurant-1

2.ජිරාෆ් සතුන් සමඟ උදෑසන ආහාර වේලක් ලබා ගත හැකි කෙන්යාවේ ජිරාෆ් බංගලාව
restaurant-2

3.උතුරු අර්ධදිපය තුල ඇති අයිස්ලන්තයේ බාර් ඉන් අයන් හෝටලය
restaurant-3

4.දිය ඇල්ලක් මැද ආහාර වේලක්-ලැබසින් දිය ඇල්ල-පිලිපීනය
restaurant-4

5.මුහුද යට ආපන ශාලාව-අල්ෆි ඩාල් ඇටොල්- මාල දිවයින
restaurant-5

6.ප්රංශයේ සුපිරි කඳු වලල්ලකින් වටවු ඇගුවිල් ඩි මුඩි ආපන ශාලාව
restaurant-6

7.හිමින් සහ අයිස් වලින් වැසුනු ෆින්ලන්තයේ කෙමි ආපන ශාලාව
restsurant-7

8.දකුණු අප්රිකාවේ කේප් ටවුන් හි හුමාල පොම්ප සහිත පුදුමාකාර ආපන ශාලාව
restsurant-8

9.ස්විස්ටර්ලන්තයේ කෞතුකාගාරයක් බඳු ගිගර් ආපන ශාලාව
restaurant-9

10.බෝර බෝර හි ජලය මැඳ ඇති ආපන ශාලාව
restaurant-10

Share this post with your friends!