අවුරුදු 89 දීත් රැකියාවක් සොයන මේ සීයා ගැන කියවලා බලන්න…මාරයි නේ………..

මෙම සීයා එක්සත් රාජධානි හමුදාවේ බෝහෝ කලක් සේවය කොට පළපුරුද්ද ඇති සීයා කෙනෙකි.ඔහුට විශ්‍රාම සුවයෙන් කල් ගෙවීම පීඩාකාරි විම නිසා මෙසේ රැකියාවක් සොයමින් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා.මේ සීයාගේ නම ජෝයි බැටර්ලීන්…මොහු තම රැකියා අපේක්ෂිත නිවේදනයේ සඳහන් කොට තිබුනේ තමා පැඩින්ඩන් ප්‍රදේශයේ රැකියාවක් සොයන බවත් සතියකට පැය 20ක් හෝ එයට වඩා වැඩි රැකියාවක් සිදු කිරීමට කැමති බවත්ය..කිසිත් නොකොට කල් ගත කිරීම තමාව මරා දමන්නාක් මෙන් වීම නිසා ඔහුට රැකියාවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිම බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට ලක් විය. මේ නිසා ඔහුට රැකියා අවස්ථා රැසක්ම ලබා දීමට බොහෝ දෙනා සුදානම් වි තිබුණි.ඔහුගේ බිරිය මිට වසර දෙකකට පෙර මියැදි තිබුණි.ඔහුට තවමත් ගෙවතු කටයුතු, පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු සිදුකල හැකි බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් සඳහන් කොට තිබුණි.ඔහුට රැකියාවක නිමග්න විම සැබැවින්ම ආඩම්බරයට කරුණක් බවද ඔහු වැඩි දුරටත් දක්වා තිබුණි.ඔහුට තම නිවාස කුලිය ගෙවා ගනිමින් ස්ථිර රැකියාවක යෙදීමේ අවශ්‍යතාවය ඇති බව සඳහන් කොට තිබුණි.ඔහුගේ මෙම දැන්වීම නිසා දැන් ඔහුට රැකියා අවස්ථා ලැබීමේ අඩුවක් නොමැති බව ඔහු සඳහන් කොට තිබුණි.

bartley-job-759

Share this post with your friends!