අවුරුදු 71කට පස්සේ හම්බවෙච්ච පසුම්බියක්…ඒකත් මාරම මාරයි නේ……

අවුරුදු 71කට විතර පස්සේ නැතිවෙච්ච පසුම්බියක් නැවත ඔබට ලැබුනා කිව්වොත් ඔබේ ප්‍රතිචාරය මොන වගේ වෙයිද?හැබැයි අවුරුදු 85ක් වයස ක්ලෙයාර්ට වෙන්නේ නම් ඒ වගේ දෙයක්. මේ පසුම්බිය නැති වෙනකොට ක්ලෙයාර්ට වයස අවුරුදු 15යි.සිනමා ශාලාවක තිබිලා තමයි මේ පසුම්බිය හම්බු වෙන්නේ..මේක ඇතුලේ ලස්සන ඉතිහාසයක් ගැබ් වෙලා තිබුනා.පවුල් පීන්තූර,නොයෙකුත් පැරණි යුධ සමයේ මුද්දර වගේ දේවල්..සිනමාශාලා හිමිකරු ක්ලෙයාර් හොයාගෙන මේ පසුම්බිය ඔහු අතට දෙනකොට ඔහුත් විස්මයට වගේම පුදුමයට පත් වුනා…

Share this post with your friends!