අවුරුදු 21 කාන්තාවකට පෙනීම අහිමි වෙන්නේ ඇයිද කියලා බලන්න….හරිම ශෝචනීයයි…….

මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ චීනයේ කාන්තාවකට..ඇය අඬවශයෙන් අන්ධ හාවයට පත්වෙලා.ඒකට හේතුව වෙලා තියෙන්නේ මුළු දිනයම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගේම් එකක් ගැසීම කරණ කොට ගෙනයි.ඔනර් ඔෆ් කින්ග්ස් යන ගේමයෙට ඇලුම් කරන ඇය එහිම රැඳෙමින් ඇසට විවේකයක් ලබා නොදීම නිසා මෙලෙස අඩ අන්ධභාවයට පත්ව තිබෙනවා.ඇගේ දකුණු ඇසෙහි පෙනීම තමයි මෙලෙස අඩාල වි තිබෙන්නේ! මොනවා කරන්නත් ඇස් දෙක වගේ තියෙන ඇස් දෙක පරිස්සම් කරගන්න ඕනෑ බව කවුරුත් මතක තබා ගත යුතුයි.