අවුරුදු ගාණක යුද්ධයට පසු මෙම හමුදා සෙබළුන් කෙසේ දිස් වේවිද?

යුද්ධ කියන ඒවා සැබෑවටම ඉවර වෙන ඒවා නෙවෙයි..යුද්ධය සැබෑවටම අවසාන වුනත් සමහර සෙබළුන් එම යුද්ධයේ මතක සටහන් සමඟ සදා කල් ජීවත් වෙනවා..සමහරක් අවස්ථාවලදී යුද්ධයේ මතක සටහනක් ඔවුන් හා ඉතිරි වෙනවා.මේ පරණ හමුදා සෙබළුන්ගේ දුක්ඛිත කටුක ජීවිතයා හා යුද්ධය එක ලෙස බැඳි පවතින බව හඟවන ඡායාරූප පෙළක විස්තර තමයි මේ පහතින් දැක්වෙන්නේ! ඩේවිඩ් ජේ සහ ජේම්ස් නැච්වේ යන ඡායාරූප ශිල්පීන් තමයි මේ ඡායාරූප පෙල ගෙන හැර දක්වා තියෙන්නේ!ඉරාකයේ හා ඇෆ්ගනිස්ථානයේ යුධ වැඳි තුවාල වු මේ හමුදා සෙබළ ජීවිතයන්හි ශෝකාලාපය මෙම ඡායාරූප තුලින් මොනවට දිස්වන බවත් පැවසිය යුතුයි.ඔබ සියැසින් මේවා නැරඹු පසු මා කියනා දෙය ඔබට ප්‍රත්‍යක්ශ වේවි.

veterans-portraits-david-jay-james-nachtwey-usa-1-5950a6d6792ad__700

veterans-portraits-david-jay-james-nachtwey-usa-2-5950a6d8c361b__700

veterans-portraits-david-jay-james-nachtwey-usa-3-5950a8776521b__700

veterans-portraits-david-jay-james-nachtwey-usa-4-5950a95d11757__700

veterans-portraits-david-jay-james-nachtwey-usa-5-5950aa03615e9__700

veterans-portraits-david-jay-james-nachtwey-usa-5950abbca1bc1__700

veterans-portraits-david-jay-james-nachtwey-usa-5950ac415c0f8__700

veterans-portraits-david-jay-james-nachtwey-usa-5950aefd583cb__700

veterans-portraits-david-jay-james-nachtwey-usa-5950b28dda1ea__700

veterans-portraits-david-jay-james-nachtwey-usa-5950b403808b2__700

Share this post with your friends!