අම්මලා දරුවන් ගැන හිතනකොට තමන්ගේ වයස ගැන නම් පොඩ්ඩක්වත් හිතන්නේ නෑ….ඒ අම්මලාගේ හැටි

ඇඩා කේටින්ග් ට වයස අවුරුදු 98ක්.එයා එයාගේ ලොකුම පුතා වන 80 හැවිරිදි ටොම්ව බලාගන්න ඉදිරිපත් වෙලා.ලිවර්පූල් හි වැඩිහිටි නිවාසයට තමයි ඇ‍ය මෙලෙස ටොම්ව බලාගැනීමට ගොස් තිබෙන්නේ!ඇඩා සහ ඇයගේ මියගිය සැමියාට දරුවන් හතර දෙනෙකු සිටියා.ඒ අයගේ නම් තමයි ටොම්,බාර්බරා,මාර්ගි සහ ජැනට්.ටොම් විශ්‍රාම දිවියට එළඹීමට ප්‍රථම තම රැකියාව වශයෙන් කලේ තීන්ත බස්ස් කෙනෙක් හා විලාසිතා නිමැවුම්කරුවෙක් ලෙස සේවය කිරීමයි.ඉතින් මේ අම්මයි පුතයි බොහොම සතුටින් යුතුව කාලය ගත කරනවා.මොවුන් එකට ක්‍රීඩා කරනවා.හැම රාත්‍රියකම සුභ රාත්‍රියක් හා හැම උදෑසනකම සුභ උදෑසනක් පැතිමට මේ අම්මා අමතක කරන්නේ නැහැ.ටොම් ද ඒ වගේම තම මවට බොහෝ ආදරය කරුණව දක්වනවා. මේ අම්මාගෙයි පුතාගෙයි සබැඳියාව පිළිබඳ බලන්නෙ නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද!

98-year-old-mother-care-home-80-year-old-son-ada-tom-keating-liverpool-1-59f6e08c82e30__700

98-year-old-mother-care-home-80-year-old-son-ada-tom-keating-liverpool-3-59f6e08fc1a17__700

98-year-old-mother-care-home-80-year-old-son-ada-tom-keating-liverpool-4-59f6e081b0346__700

98-year-old-mother-care-home-80-year-old-son-ada-tom-keating-liverpool-7-59f6e0875c953__700

98-year-old-mother-care-home-80-year-old-son-ada-tom-keating-liverpool-9-59f6e08917fec__700

98-year-old-mother-care-home-80-year-old-son-ada-tom-keating-liverpool-59f6e21ea794d__700

98-year-old-mother-care-home-80-year-old-son-ada-tom-keating-liverpool-59f6e22731be6__700

Share this post with your friends!