අබාධිත වෙන එක ජිවිතයට බාධාවක් නෙවෙයි කියලා මොහු ඔප්පු කරලා පෙන්නුවා..

ඩේවිඩ් ඒගන් තමයි මෙහෙම ශරීර අභ්‍යන්තර අබාධිත තත්වයෙන් යුක්තව වුවද ජෝශප් ඒ කෙනඩි පදනමේ සම්මානය දිනාගත්තා.අබාධිත තත්වය පසෙකල ඔහු හිමිකර ගත් දෑ බොහොමයි..මෙම සම්මුඛ සාකච්ඡාව තුල තමාගේ අබාධිත තත්වය නිසා ඔහු මුහුණ දුන් අභියෝග හා ඒවා ජයගත් අයුරු පිළිබඳ හුවා දක්වා තිබෙනවා..අවුරුදු පහේ සිට අභියෝග ජය ගනිමින් අබාධිතව ප්‍රථම සම්මාන ලාභියා විම පිළිබඳ තමා ආඩම්බර වන බවද ප්‍රකාශ කර සිටියා…

disabled 1

disabled 2

disabled 3

disabled 4

disabled

Share this post with your friends!