අනේ ඉතින් මේ පුංචි පැටියා රැවටෙන හැටි…..

මුලින්ම මේක දැක්කම නම් හිතෙන්නේ හෝලි කියන මේ පුංචි පැටියා ඉන්නේ රෝල කෝස්ටරයක කියලා..ඒත් ඇත්තටම ඇය ඉන්නේ තම දෙමාපියන්ගේ විශාල රූපවාහිනිය අභියස..පුංචි පැටියාත් ඇත්තම කියනවානම් රැවටිලා ඉන්නේ එයා යන්නේ රෝල කෝස්ටරයක කියලා..පැටියාගේ අම්මාටයි තාත්තාටයි හිතෙන්න ඇති පැටියාටත් මේ වගේ අත්දැකීමක් දුන්නොත් හොඳයි කියලා.ඉතින් මෙයාලා පැටියාව චලනය වන පුටුවක ඉඳවලා ටීවි එක ඉස්සරහින් තියලා.ෆෑන් එකකුත් දාලා පැටියා පැත්තට හරවලා තියෙන්නේ පැටියාට ඒ අත්දැකීම හොඳටම දැනෙන්න ඕනෑ නිසාද කොහෙද? ඒ වුනාට මෙහෙමත් රැවටිල්ලක්…

Share this post with your friends!