අනුනවයෙන් දිවි ගලවා ගැනීමට හැකිවු මොහු නම් සැබැ වසනාවන්තයෙක්….බලලම ඉන්නකෝ!

මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ සෞදි අරාබියේදීයි…..එක්තරා පුද්ගලෙයෙක් තමාගේ සපත්තුව තුල යමක් හිරවි ඇතැයි සිතා එය බැලීමට සෞදි අරාබිය අසල ඇති මාවතක නැවති පිරික්සමින් සිටින විට හදිසියේම අනවධානයෙන් සිටි ඔහුට ඉහළින් විශාල වීදුරු කණ්ණාඩියක් වේගයෙන් පොළවට පතිත වෙමින් තිබුනා…ඔහුගේ හිස එහි නොගැටි බේරුනේ අනුනවයෙන් බව මෙම විඩීයෝව දුටු විට ඔබට පසක් වේවි.පොළවට පතිත වු විදුරුව මිලියන ගණනක කුඩා කැබලි වලට කැඩි විසිරි ගියේය.

මෙයින් අතිශය කම්පනයට පත් වුවත් ඔහු තමන් දෙස සුපරික්ෂාකාරීව බලා කිසිඳු අනතුරක් සිදුනොවී ඇති බවට පසක් කරගත්තා….මේ ස්ථානයේ තිබු ගොඩනැගිල්ල තුල සිටි අය මෙම සිද්ධියේ ඇසින් දුටු සාක්ෂිකරුවන්ද වනවා…ගොඩනැගිල්ලේ තිබු ජනේල විදුරුවක් මෙසේ කඩා වැටි අනු නවයෙන් දිවි ගලවා ගත් මොහු නම් සැබෑම වසනාවන්තයෙක් බව නම් පැහැදිලිය.

Share this post with your friends!