අනාගතයේ අයි ෆෝන් එකෙන් ඔබට ලැබෙන වාසි…..කියවලම බලමු නේ..

ඇපල් අයිෆෝන් එක ගැන කියනවානම් සහ කථා කරනවානම් බොහෝ විට ඇපල් අයි ෆෝන් එක ඔබ අවදියෙන් සිටීම ගැන දැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන ජංගම දුරකථනයක් බව පැවසිය යුතුයි..ඒ වගේම ඔබගේ අවශ්‍ය දත්ත එකතු කරමින් සුභ සිහින පෙනෙන සැපවත් නින්දක් ඔබට ලබා දීමටත් කටයුතු කරන බව නම් නොඅනුමානයි..අනාගත අයි ෆෝන් එක ඔබේ නින්දේ චර්යා රටාව ගැන සැලිකිල්ලක් දක්වන බවට මේ වන විට තොරතුරු අනාවරණය කරගෙන තිබෙනවා.ඔයාලම බලන්නකෝ..

Share this post with your friends!