අඩි 20ක නත්තල් ගස නිවස තුල සකස් කරගෙන……හරිම අපූරුයි..

ට්විටර් පරිහරණය කරන්නෙකු වන ඒඩන්ස් වොල්ට් තම නිවසේ නත්තල් ගස සෑදීම සඳහා අඩි 20ක් උස නත්තල් ගසක් රැගෙන පැමිණියා..නමුත් ඔහුගේ ඔහුගේ නිවසේ සාලට මේ සඳහා ප්‍රමාණවත් වුනේ නෑ.ඉතින් මොහු මේ සඳහා සිදු කලේ බොහොම සරල උපක්‍රමයක්.ඔහු නත්තල් ගස අඩක් කපා දැමුවා. ඒ කපා දැමු අඩ එනම් මෙම නත්තල් ගසේ උඩ කොටස වහලේ උඩ සවි කළා.එවිට දිස්වන්නේ එය වහල තුලින් පැමිණි ආකාරයක්.මෙම නිර්මාණශිලි අදහස මේ වන විට ගින්නක් මෙන් පැතිර යමින් පවතිනවා.නිර්මාණශීලි නත්තලකට කදිම නිදසුනක් ලෙස මෙය හඳුන්වන්න පුළුවන්….

20ft-christmas-tree-cut-in-half-roof-1

20ft-christmas-tree-cut-in-half-roof-2

Share this post with your friends!