හිනාකාලා මැරෙන්න පුලුවන් ප්‍රැන්ක් එකක්….

මෙයා ප්‍රංශ ජාතික ප්‍රෑන්ක්ස්ටර් කෙනෙක්..මෙයාට මිලියන ගණනක යු-ටියුබ් සබ්ස්ක්‍රයිඩර්ස් ලා ඉන්නවා..මොහු ඉතා කවට පුද්ගලයෙක්..මෙයාගේ මෑත කාලීන ප්‍රෑන්ක් විඩියෝවට මෙයා ආදාල කරගෙන තිබුනේ ඩයිනෝසර කෙනෙක්ව..ඩයිනෝසරයා කෘතීම වුනාට දකින ඕනෑම කෙනෙකුට පේන්නේ ඇත්තම ඩයිනෝසරයෙක් වගේ…බිත්තරයක් අතින් ගත්ත ඩයිනෝසරයෙක් පස්සෙන් දුවන් එන කොට මිනිසෙකුට නොදුවා බෑනේ..ඔබම මේ විඩීයෝව නරඹා බලන්නකෝ..

Share this post with your friends!