හපොයි මේ වර්තාකාරයාට වෙච්ච දෙයක්…..කියවලම බලන්න..

සමහරක් වේලාවට අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් සමහරක් බය නොවන දේවල් වලට බය වෙන අවස්ථා තියෙනවා. හරියට ඉඳිකටුව වගේ..ඉන්ජෙක්ෂන් කට්ටටත් බය අපි බොහෝ දෙනා ඉන්නවා. ඒ බය ලොකු වුනාමත් එලෙසම තියෙන අයත් ඉන්නවා.ඒක තමයි විශේෂත්වය..ඒකත් එක්තරා ෆෝබියාවක්..මේ කැලිෆෝනියාවේ වර්තාකරිනියක වන ෆෙන්සස් කියන්නේත් ඒ වගේ ලොකුවෙලත් ඉන්ජෙක්ෂන් වලට අධික බියක් දක්වන්නියක්..ඉතින් මෙයාට ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් දෙන්න වුන වේලාවේදී ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙයාගේ යාළුවෙක් විඩීයෝ කරලා තියෙනවා. ඒ කොහොමද කියලා කියනවාට වැඩිය හොඳයි ඔබම නැරඹුවානම්…

Share this post with your friends!