සෙල්ෆි ගහන මේ මනුස්සයට මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න…

දුමක් ඇති තැන ගින්නක් පවති.ගින්නක් ඇතිවුව තැන එතැනින් ඔබ වහාම ඉවත්ව යා යුතුයි.නමුත් ඔබ ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතික කෙවින් ක්වොක් වැනි අයෙකු නම් තත්වය මෙයට වඩා වෙනස් වනු නිසැකය.මක් නිසාද යත් ඔහු දැවෙන්නට පිළිසෙන්නට ඔන්න මෙන්න කියා තිබියදීත් සෙල්ෆි ඡායාරූප ගැනීමේ උන්මාද කරුවෙක් වන නිසා…ඔහු නිව් සවුත් වේල්සය හරහා ගමන් කරන විට මඟ දෙපස වනාන්තරය තුල ගින්නක් පැතිර ඇති බව අවබෝධ කරගත්තා.ඔහුට කර කියා ගැනීමට දෙයක් සිතා ගත නොහැකි බව ඔහු ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් හි ප්‍රකාශ කොට තිබුනා.එය සඳහන් කොට තිබුනේ සෙල්ෆි ඡායාරූපයක්ද සමඟයි..සෙල්ෆි වලට පෙර ඔබේ සමාන්‍ය දැනුම භාවිතා කරමින් තැනට සුදුසු ලෙස ක්‍රියා කිරිම නුවණට හුරු බව ඔබට අනාවරණය වේවි.

selfie-fire-1

Share this post with your friends!