සිහිය නැවත පැමිණි පසු මේ ගැහැණු ළමයා කරපු අමුතුම වැඩේ බලන්න……

සමහරක් අවස්ථාවල නිර්වින්ධන බෙහෙත් නිසා රෝගීන් අමුතු අමුතු ක්‍රියාකාරකම් වලත් යෙදෙන්න පටන් ගන්නවා..සමහරක් අවස්ථා වලදී නිර්වින්ධන බෙහෙත් වැඩිවීම නිසාත් එවැනි තත්වයන් ඇතිවනවා..මේ කියන්න යන්නේත් එහෙම සිදුවීමක් ගැන..මෙම විඩියෝ දරුණු ලෙස අතක් කැඩුණු තරුණියකට නිර්වින්ධන බෙහෙත් ලබා දෙනවා..හැබැයි ටික වේලාවකින් මෙයා ළඟට කඩවසම් හා රැවුලකින් හෙබි හෙද නිළධාරියෙක් අසලට පැමිණෙනවා..අන්න එතැන තමයි සියළු වැඩ වරදින තැන..ටික වේලාවකින් මේ ගැහැණු ළමයාට එයා ඉන්නේ කොහේද ආවේ මොකටද කියන එකත් අමතක වෙනවා..ඇය මෙම හෙද නිළධාරියාගේ මුහුණ අත ගෑමට පටන් ගන්නවා..එයටත් පස්සේ මෙම හෙද නිළධාරියාට තම ආදරය ප්‍රකාශ කිරීමට පටන් ගන්නවා.ඉතින් බලන්නකෝ බෙහෙතක් කල හදියක් නේ…

Share this post with your friends!