සංචාරයේ යථාර්ථය.

ඔබ මුහුදු සංචාරයක නිරත වෙමින් සෙල්ෆි හැඩලයක් අතේ දරා ගෙන ඔබෙ සිහින ගමනාන්තය රූප ගත කරන්නට පෙලඹෙන අයෙක්ද? නමුත් මෙම සිහින ගමනාන්තය හැම විටම මිහිරි නොවන බවත් ඔබ අවබෝධ කරගත යුතුයි.ඔබට හොඳ කැමරාවක බලය කවදාවත් අවතක්සේරු කල නොහැකියි.සංචාරය කිරිමට ලැබීම වාසනාවකි.මෙහිදි සෙල්ෆි කලාව ව්න් නැගි සිටින්නන්ට නම් මෙය කර්කශ අත්දැකිමක් වන්ය් ඇත.සංචාරක බලාපොරො සුණු විසුණුව යථාර්තය මතුවන් මොහොතක්

වෙස්ට්මිනිස්ටර් බ්‍රිධ්ජ්

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459532976
යථාර්ථය
desktop-1459532974

ලව් පාර්ක්

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459533295
යථාර්ථය
desktop-1459533305

මොනා ලීසා

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459533134
යථාර්ථය
desktop-1459533135

චීන මහා ප්රාකාරය

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459532405
යථාර්ථය
desktop-1459532974 (1)

ලිබර්ටි ප්රතිමාව

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459533769
යථාර්ථය
desktop-1459533771

බ්රසීලයේ රියෝ ද ජැනයිරෝ නගරයේ

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459534275
යථාර්ථය
desktop-1459534276

මිලේනියම් පාලම

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459533083
යථාර්ථය
desktop-1459533083 (1)

චීනයේ ෆොර්බිඩන් නගරය

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459534488
යථාර්ථය
desktop-1459534487

ගීසා පිරමිඩ්

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459534889
යථාර්ථය
desktop-1459534887

හෝල් ඔෆ් මිරර්ස්

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459536782
යථාර්ථය
desktop-1459536797

බ්රූක්ලින් පාලම

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459789586
යථාර්ථය
desktop-1459536192

ට්රෆල්ගාර් චතුරස්රයේ

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459536488
යථාර්ථය
desktop-1459536344

කොලෝසියම්

බලාපොරොත්තුව
desktop-1459535089
යථාර්ථය
desktop-1459535105

Share this post with your friends!