මෙට්ටේ ගෙනාපු අයව ප්‍රාණ ඇපකරුවො වගේ තියාගෙන? අමුතුයි නේද ටිකක්……. කියවල බලමුද?

මෙම මෙට්ටයේ හිමිකරු ඇමේසන් ආයතනයේ භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය කොට බාර දෙන රියැදුරු ව පොලිසියට බාර දෙන තෙක් ප්‍රාණ ඇපකරු භාරයේ රඳවා තිබෙනවා.ඉතා කෝපයට පත් මෙම පාරිභෝගිකයා ඇමේසන් ආයතන භාණ්ඩ ප්‍රවාහන රියැදුරන් දෙදෙනෙකු මෙට්ටයක් නිසා මෙසේ ප්‍රාණ ඇපකරුවන් වශයෙන් රඳවා තැබීම උණුසුම් කථා බහකටද මුල පිරිය. ඩීන් ස්මිත් යන මෙම පාරිභෝගිකයා ආයතන වාහනයේ යතුර තමන් භාරයේ මෙසේ රඳවා ගැනීමට හේතුව උදෑසන 10ට රැගෙන ඒමට තිබු මෙට්ටය නිසි වේලාවට නොගෙන ඒමයි.

එය නැවත ගෙන ගොස් ආයතනයට භාර දෙන ලෙස කීමත් වේලාවට නොගෙන ඒම නිසා එය තමා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් නැවත ගෙන යෑමට එම රියැදුරන් කැමති වන තෙක් මෙලෙස රථයේ යතුරු ඔවුන්ට ලබා නොදීමට කටයුතු කිරීමත් ඩීන් විසින් සිදු කෙරීය. පොලීසිය පැමිණෙන තුරුම මෙය යථා තත්වයට පත් නොවිය.පොලීසිය විසින් නැවත මෙම භාණ්ඩ හරවා යැවීය.ඩීන් පවසා සිටියේ සමාන්‍ය මිනිසුන් වෙනුවෙන් මෙසේ පෙනී සිටීමට හැකි වීම ගෞරවයක් බවයි.ඔවුන් නිසි වේලාවට වැඩ නොකිරීම මදීවාට එය නිසි ලෙස බාර දීමට පවා බාර දෙන්නන් මැලි වීම මෙයට හේතුවී ඇත.

swns_amazon_mattress_01

swns_amazon_mattress_02

swns_amazon_mattress_03

Share this post with your friends!