මේ යුවළ මේ කරන්න යන්නේ මොකක්ද බලන්න හැබෑවටම……

සමහරක් මිනිස්සු ජීවිතේ කරන්න බැරි දේවල් කරන්න උත්සාහා කරනවානේ…හැබැයි ඉතින් මේ පෙන්වන විඩියෝවේ කරන වැඩ නම් කරන්න තරම් හොඳ වැඩ නෙමෙයි..නමුත් ඉතින් මේ යුවළ නම් මේ කරේ වාසනාව උරගාලා බලන්න ඕනෑ වැඩක් තමයි..මේ දෙන්නා උඩට යන පඬි පෙලේ පහලට යන්න හදන එක තමයි මේ කරන්න යන්නේ…සමහරක් විට මේ කරන්නේ මාර මෝඩ වැඩක්..ඒ විතරක් නම් මදැයි…මේක ඉතින් කවමදාවත් ඉවර කරගන්න පුළුවන් ගමනක්යෑ..

Share this post with your friends!