අපි කවුරුත් දන්න කෙන්ඩ්ල් ජෙනර් නිසා ලෝක ප්‍රසිද්ධ වුනු කෙනෙක්…….. මාරයි!

කෙන්ඩ්ල් ජෙනර් වගේ හැඩය තියන සුළු පිරිසක් ඉන්නවා..ඒත් ඉතින් කිර්බි කියන්නේ නම් සමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් නොවෙයි.ඔහුගේ කෙන්ඩ්ල්ගේම කපාපු පළුවක් කිව්වොත් නිවැරදියි.මේ කිර්බි ටත් ඉන්සටර්ග්‍රෑමය තුල කෙන්ඩ්ල් කියන ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයා වගේම රසික සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා..ඒ වෙන දෙයක් නිසා නොවෙයි..මොහුගේ දක්ෂ පොටෝශෝප් හැකියාව නිසා මොහු තම රූපයද සංකලනය කරමින් අන්තර්ජාලයට මුදා හරින ඡායාරූප ප්‍රමාණය නිසා.නොයෙක් විලාසිතා ප්‍රදර්ශනවල හා නොයෙකුත් ප්‍රසිද්ධ සමාජ සංදර්ශන හා ප්‍රිය සාදයන්හි තමා සිටින ලෙසම තම රූප මෙසේ පොටෝශොප් මෘදුකාංගය හරහා පෙන්විමේ හැකියාව වැනි සුවිශේෂි දක්ෂතාවයක් මොහු සතුව පවතිනවා.ඔබ නැරඹු පසු ඔබට මා කියනා මේ දෙය සනාථ වේවි.

kenny-1

kenny-2

kenny-3

kenny-4

kenny-5

kenny-6

kenny-7

kenny-8

kenny-9

kenny-10

kenny-11

kenny-12

kenny-13

kenny-14

kenny-15

kenny-16

kenny-17

kenny-18

kenny-19

kenny-20

kenny

Share this post with your friends!