මේ මිනිස්සු කිසි දෙයක් ගැන තකන්නේ නෑ…ඒකත් මාරයි නේ…

අපට සමහරක් අවස්ථා වලදී අන් අය ගැන නොසිතා සිටිමට සිදුවන අවස්ථා තිබෙනවා..සමහරක් අය ඉපදුනු වේලාවේ සිටම තමා ගැන පමණක් තකා කටයුතු කරන මිනිසුන් පවා සිටිනවා.ඇත්තෙන්ම අපේ ජීවිතය තුල අපට නොයෙකුත් නොසිතු නොපැතු බලාපොරොත්තු පවතිනවා.ඒවා අපේ අනන්‍යතාවයට හා අපේ එදිනෙදා කටයුතු වලට විශේෂයෙන් බලපානවා.නමුත් සිදු කල යුතු හොඳම දේ නම් අනික් අයගේ සිත් නොරිදෙන ආකාරයෙන් තමාගේ කාර්යයක් සිදු කරගෙන සිටීමයි..එය ඔබට මෙය නැරඹු පසු අවබෝධ වේවි..

58db9ae225633_ZkCA0__605

58db98b12c493_bNFg6cA__605

58db961b5d627_yPe46Yo__605

58de142070aa3_lsoomRq__605

people-who-dont-give-a-duck-4-58da10d08e89b__605

people-who-dont-give-a-duck-26-58db666108108__605

people-who-dont-give-a-duck-50-58dcec71a2cfc__605

people-who-dont-give-a-duck-52-58dd0a57d7d94__605

people-who-dont-give-a-duck-153-58dd12f26d47b__605

Share this post with your friends!