මේ මාධ්‍ය වාර්තා කාරිනිය කරන දේ නම් සජීවිව පෙන්නනත් බැරි එකක්!

මීට පෙරාතුවත් නොයෙක් රටවල වර්තාකරුවන් තමන්ගේ විඩාව නිසා නොයෙක් ආකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදුනු අවස්ථා අන්තර්ජාලය කැළඹීමට පත් කළා..මේ කියන්න යන්නෙත් එහෙම සිද්ධියක්…මෙයාගේ නම රෝස් ජෙන්සන්..මැ‍ය කාලගුණ විද්‍යාව පිළිබඳ වර්තාකාරිනියක්..මැය තම පුවත් වර්තාව අතරතුල ඈණුම් යවන ආකාරය හදිසියේම ටෙලි තිරයේ දිස්වන නිසා මේ වන විට ඇය අන්තර්ජාලය කළඹමින් සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා උණුසුම් කරමින් ප්‍රචාරනය වෙනවා.

Share this post with your friends!