මේ මනුස්සයා ගිරවෙක් වගේ ඇදගෙන මේ මොකක්ද කරන්න හදන්නේ බලන්න…

මේ නිවසක සිදු කර ඇති විඩියෝව මේ වන විට සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා ගිනි ඇවිලවීමට සමත්ව තිබෙනවා..ඒ මෙම විඩියෝ ගත කර ඇති ස්ථානය ලස්සන නිසාම නොවේ..මෙහි මිනිසෙක් ගිරවෙක් ලෙස වෙස් වලාගෙන මෙහි නොයෙක් ස්ථානයන්හි පෙනී සිටිනවා..මෙය නිවසක් කියුවාට සැබැවින්ම බංගලාවක්..තවත් දේවල් විස්තර කරනවාට වඩා හොඳයි ඔබේ ඇසින්ම මෙය නැරඹුවානම්..

Share this post with your friends!