මේ බලු කුක්කා හිතන් ඉන්නේ තමන් ගැන මොන විදියටද? කියවලම බලන්න….

බල්ලන්ට ආදරය නොකරන අයත් මේ විඩීයෝව දැක්කට පස්සේ බල්ලන්ට කැමති වෙනවා සත්තයි..මෙය ඔබට ආශ්වාදයක් වගේම සතුටකුත් එක් කරාවි.මේ බලු පැටියා හිතන් ඉන්නේ තමන් තම ස්වාමියාට බයිසිකලය පැදවීමට ආධාරකයක් වු බවකි.ඒක දැක්කමත් ආසා හිතෙනවා..හා නැද්ද කියලා බලන්න..

Share this post with your friends!