මේ නයෙක් අල්ලගෙන කරන විහිළුව නම් අතිශය භායානකයි…ඒ වුනාට අතිශය දැවැන්ත ප්‍රමාණයක් මෙය මේ වන විටත් නරඹා තිබෙනවා.

උරගයින්ට කවුද බය නැත්තේ…මේක දැක්කම ඔබටත් බය හිතෙනවා නොඅනුමානයි…නයෙක් දැක්කත් දුරින් ගියත් ළඟ අපි ඔයාලට නයෙක් අල්ලගෙන ඉන්න සිද්ධ වුනොත් ඒ සිද්ධිය කොහොමට තියේවීද? එහෙම නැත්නම් අති විශාල නයෙක් ඔබේ ළඟින් ගියොත් වගේ කොහොමට තියේවිද? මේ දෘෂ්‍ය විහිළුව කරන්නේ බ්‍රිතාන්‍ය මැජික් ශිල්පියෙක්..වන නීල් හෙනරි විශාල නයෙක් යොදාගෙන..බොරු නයෙක් වුනාට ඇත්ත නයෙක් ළඟ ඉන්න තරමටම මරණ බිය දනවන්න පුළුවන් ආකාරයේ මැජික් එකක් තමයි මේ මැජික් ශිල්පියා කරන්නේ..මෙය මිලියන 65කට අධික පිරිසක් මේ වන විටත් නරඹා තිබෙනවා.ඒකත් දවස් දෙකක් ඇතුලත…

Share this post with your friends!