මේ ආරක්ෂක නිළධාරීයා ගැන නම් කියන්න වචන නෑ ඔන්න…

රුසියාවේ එච් සි ආර්මර් රසිකයෝ ඉතා මන්දගාමිව කනස්සල්ලට පත් වෙලා ඉන්න මොහොතක මේ ආරක්ෂක නිළධාරියා තම ආරක්ෂක පටි ගලවා අපූරු නර්තනයක යෙදෙනවා..මේක දැක්ක හැමෝම සතුටු වුනා විතරක් නෙවෙයි..නව ආශ්වාදයක් පවා ලබා ගත්තා.මේ නර්තනය දැක්කම නම් අපිටත් නටන්න හිතෙනවා…මම කියන්නේ බොරුද කියලා ඔයාලම බලන්නකෝ…

Share this post with your friends!