මෙන්න වැඩිපුර නිදා ගත්තායි කියලා පෙම්වතාට වෙච්ච දෙයක්………

නැටෙලි වේවර් එංගලන්තයේ වෙසෙන පිළිගැනුම් නිළධාරිනියක්..මෙයාට ඕනෑ වුනා තම පෙම්වතිය වන ස්ටේෆන් හෝල් සමඟ ඉතා වින්දනීය ඉරිදා හැන්දාවක් ගත කරන්න..ප්‍රශ්නේ වුනේ පෙම්වතා කලින් දින අවිවේකිව ගත කොට රෑ බෝවි පැමිණීම නිසා වැඩියෙන් නින්ද යෑමයි..ඉතින් මේ සිද්ධිය නිසා පෙම්වතිය සැලසුම් කල රෝමාන්තික හැන්දාව කඩා කප්පල් වුනා.ඉතින් දවසේ නැගිටලා කාණ්ණාඩිය ළඟට ගිය පෙම්වතාට දැකගන්න හැකි වුනා ඇගේ පෙම්වතියගේ සිහින බීඳීම හේතුවෙන් ඇය තමාගෙන් පලිගෙන ඇති ආකාරය..හැබැයි ඔහුට මෙයට කේන්ති ගියේ නම් නැහැ.ඔයාලම බලන්න ස්ටේෆන්ගේ පෙම්වතිය කොහොමද ස්ටේෆන්ගෙන් පලි අරන් තියෙන්නේ කියලා..

drunk-boyfriend-make-up-revenge-natalie-weaver-5-591d93c12d2d8__605

drunk-boyfriend-make-up-revenge-natalie-weaver-6-591d93c32160e__605

drunk-boyfriend-make-up-revenge-natalie-weaver-8-591d93c934d74__605

drunk-boyfriend-make-up-revenge-natalie-weaver-10-591d93cf0ddc3__605

drunk-boyfriend-make-up-revenge-natalie-weaver-11-591d93d221909__605

drunk-boyfriend-make-up-revenge-natalie-weaver-14-591d93d90225e__605

drunk-boyfriend-make-up-revenge-natalie-weaver-16-591d93ddf17a6__605

Share this post with your friends!