මැයි මාසයේදී වාහන හා මාර්ග පිළිබඳ දකින හොඳම විඩීයෝව මෙය වෙයිද?

මහ මඟට බැස්සහම සමහරක් වේලාවට අතිශය භයානක දේටත් පුදුම හිතෙන දේටත් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා..මේ වගේ ක්‍රියාදාම සිද්ධි මහමඟ දැක්කහම ඔබේ හිතට චකිතයක් දැනෙනවා නම් එය අතිශය සමාන්‍යයි..අවුරුදු තුනක් වයස පිරිමි ළමයෙක් තමන්ගේ සෙල්ලම් කාරයේ ගමන් කරන විට කැනේඩියානු පොලිස් නිළධාරියෙන් ඒ දරුවාට ටිකට් එකක් කඩනවා…..වෙන දේ මොකක්ද කියලා ඔබේ ඇසින්ම නරඹන්නකෝ…

Share this post with your friends!