මනස කැලඹෙන මල් ප්‍රහේලිකාවක් නිසා අන්තර්ජාල සැරිසරන්නන් අන්ද මන්ද වෙලා…බලන්න ඔබට මෙය විසඳන්න පුළුවන්ද කියලා!

මල් සහ එහි කොටස් ගැන සමන්විත අන්තර්ජාල ප්‍රහේලිකාවක් මේ දවස් වල අන්තර්ජාලය පුරා පැතිර යනවා.

මෙය විසඳීමට යොදා තිබෙන ක්‍රමය නිසා මෙය අවුල් ජාලයක් වි ඇති බව නම් අවබෝධ වෙනවා.මෙම මල්වල ඇති අගයන් හා කොටස් අනුව මෙය විසඳිමට පැවරීම නිසාම මෙය තරමක අවුලක් වෙලා.මෙහි රතු මල් 3ක අගයේ ඇති වටිනාකම 60කියන අගයට සමාන වන අතර රතු මලක් හා නිල් මල් දෙකක එකතුව 30ට සමාන වේ.

ඔබට මෙහි සලකුණු වශයෙන් උදව් කිරීමක් ලෙස මෙම නිල් මලකින් කහ මලක් අඩු කල විට එය 3ට සමාන වේ.ඔබට මේවා වලින් අසන අවසාන ප්‍රශ්නය නම් මෙම කහ මල+රතු මල+ නිල් මලෙහි අහය කොපමණක්ද යන්නයි.මෙය අන්තර්ජාලයට මුදා හැරීමත් සමඟ මෙයට 2200ක ගේ පිළිතුරුත් 3500කගේ විචාරත් ලැබුනි. මෙය මුදා හරිනු ලැබුවේ චීන වෙබ් අඩවියක් තුලය.

එක් බොන්ඩ් නැමැති පුද්ගලයෙක් මෙය ලෙහෙසියෙන්ම විසඳිය හැකි යැයි කියා මෙසේ විසඳීමට සමත් විය.20 + 20 + 20 = 60; 20 + 5 + 5 = 30; 5 – 2 = 3; 1 + (20 x 5) = 101.”ඔහු මෙසේ තම උත්තරය 101යැයි රැගෙන තිබුනි.තවත් අයෙක් මෙහි අගය 25 යැයි පවසා තිබුනු අතර තවත් ගණිත ගුරුවරයෙක් පවසා තිබුනේ මෙය නොවිසිඳිය හැකි ගණිත ගැටළුවක් බවය.එහි ගණිතමය අගයක් පැමිනිමට කිසිඳු අවකාශයක් නොමැති බවද ඔහු පවසයි.

මෙම මල් පෙති ගණන් කොට මෙම සිදු කිරීමට සිදුවන නිසා මෙය මනස වියවුලකට පත් කරයි.කෙසේ වුවද කාටත් විසඳිය නොහැකි මේ ගණිත ගැටළුව ඔබට විසඳන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්නකෝ

Share this post with your friends!