පෙම්වතෙක් තම පෙම්වතියට පෙන්වන දේ බලන්න……බලන්නම වටිනවා…..

ට්‍රේවිස් හැනින්ග් කියන තරුණයා තම පෙම්වතිය සමඟ කොචේලා නමින් ප්‍රසංගයක් පැවැත්වුවා..ඉතා විචිත්‍රවත් විසිතුරු නිර්මාණයන් මැදින් මේ යුවළ ගමන් කරන අයුරු දැක ගැනීමට පුළුවන්..හෙනින්ග් තම පෙම්වතියට නොයෙකුත් හැඩ වලට මෙම විසිතුරු නිර්මාණ ළඟ ඉදිමින් ඡායාරූප ගන්නා ලෙස පෙරැත්ත කරා.ඉන් පසු තම පෙම්වතියට කැමරාව දී හෙනින්ග් මේසයක් අසල හිඳ තම පෙම්වතියට ඡායාරූප ගැනීමට කෙතරම් පෙරැත්ත කල යුතුද යන්න පවසන ආකාරය ඔබට මෙහිදි දැක ගැනීමට පුළුවන්..ඇත්තටම මේක හරිම විහිලුකාර විඩියෝවක්.. ඒ නිසාම ඔබ මෙය නැරඹිය යුතුයි..

Share this post with your friends!