පියුම් මහත්මියට පහර දෙන්න හදන්නේ කවුද කියලා බලන්න….

මේ පූසා පියුම් මහත්මියට නම් කිසිම කැමැත්ත්තක් දක්වන්නේ නැහැ…හැමදාම ජනේලය අසල හිඳගෙන ඉන්නේ මෙම පියුම් මහත්මිය එනකම්..එයාව දැක්ක ගමන් මේ පූසාට පිස්සු හැදිලා වගේ තමයි ඇයට පහර එල්ල කිරීමට යන්නේ..මේ පියුම් මහත්මිය බේරේන්නේ ජනේලයේ කවුළුව නිසා..එහෙම නැත්නම් මේ පුසාගෙන් මේ කාන්තාව බේරේනවා බොරු…..

Share this post with your friends!