තවත් හිනා යන පින්තූර 10ක්…..

ඇත්තටම ඔෆිස් එකක වැඩ කරන එක හිතන තරම් ආස හිතෙන වැඩක් නෙමෙයි…සමහරක් වේලාවට පරිඝනකය ළඟ ඉඳගෙන එක දිගට වැඩ කරලා ඔබේ ඇස් දෙක රිදෙනවා වෙන්න පුළුවන්..නැත්නම් බොහෝ දෙනෙක් වැඩ කරන කාර්යලයක් තුල වායුසමිකරණයෙන් පිටවන එකම වාතය ආඝ්‍රානය කරලා ඔබට අපහසුවක් දැනෙනවත් ඇති..විදුලි බුබුළු වල සැර එළිය ඔබට දරා ගන්නට අපහසු වෙන්නටත් ඇති..ඒත් සමහරක් කාර්යාල තිබෙනවා..ඒවා ඔබ හිතනවාට වඩා බොහොම උද්වේගකාරි වගේම නියමයි..මම කියන දේ විශ්වාස නැත්නම් මේ පින්තූර 10 බලලම තීරණය කරන්නකෝ..

596c88c196ea6_63DVCY4__605

funny-office-life-15-596cadbdb052f__605

funny-office-life-24-596cc00102c12__605

funny-office-life-250-596defe09d1b1__605

funny-office-life-2-596c73e60c03d__605

596c736f4c6c2__605

Share this post with your friends!