තම ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් ඡායාරූප මෙතරම් විස්මිත වීමට හේතුව පෙන්වා දෙන අයෙක් ගැන විස්තරයක්……………

ලොව පුරා සංචාරය කිරීමට හැකි නම් එයට වඩා සතුට දනවන කාරණයක් තවත් මා හට නැති තරම් නමුත් බ්ලොග් අඩවියක් තුල නිවැරදිව තම ඡායාරූප පළ කොට ඇති පුද්ගලයෙක් ලෙස 25 හැවිරිදි බෲක් සෙවර්ඩ් හඳුන්වා දිය හැකියි.එමෙන්ම ඔහුගේ බ්ලොග් අඩවිය ඉතා සිත් ඇදගන්නා සුළු බවත් පැවසිය යුතුමයි.

blogger-1

blogger-2

blogger-3

blogger-4

blogger-5

blogger-6

blogger-7

blogger-8

blogger-9

blogger-10

Share this post with your friends!