තමන්ව පෙම්වතිය කරගන්න ඕනි ඇයි කියන එක පවර් පොයින්ට් එකකින් හදලා පෙන්නපු කෙල්ල….

මෙම කර්තව්‍ය සිද්ධ කරලා තියෙන්නේ ලෙසි ෆෙන්ටන්..මැයට බොහොම දක්ෂ නුවණක් පහල වුනා.තරුණයෙක් ගැහැණු ළමයෙක් සමඟ ඩේට් එකකට යන්න ඕනෑ හරිම විදිය ගැන මෙහිදි ඇය පැහැදිලි කොට තිබුනා..එය අන්තර්ජාලයේ අය සමඟ බෙදා ගැනීමත් සමඟ ඇය බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට හා ආදරයට ලක්ව තිබෙනවා..වැඩේ කියන්නේ මෙයා මේකට උපයෝගි කරගෙන තියෙන්නේ පවර් පොයින්ට් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක්..ඔයාලම කියවලා බලන්නකෝ…
woman-emails-crush-powerpoint-presentation-lizzy-fenton-1

woman-emails-crush-powerpoint-presentation-lizzy-fenton-2

woman-emails-crush-powerpoint-presentation-lizzy-fenton-3

woman-emails-crush-powerpoint-presentation-lizzy-fenton-4

woman-emails-crush-powerpoint-presentation-lizzy-fenton-5

woman-emails-crush-powerpoint-presentation-lizzy-fenton-6

woman-emails-crush-powerpoint-presentation-lizzy-fenton-7

woman-emails-crush-powerpoint-presentation-lizzy-fenton-8

woman-emails-crush-powerpoint-presentation-lizzy-fenton-9

Share this post with your friends!