ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඒ පාර මේ මොකක්ද කරන්නේ බලන්න…………..

මේ මොකක්ද මේ ට්‍රම්ප් කරන්න හදන්නේ කියලා බලන්න…ට්‍රම්ප් තමාගේ දකුණු අත ඩස්කෝ ගේ දකුණු අත මත තියාගෙන ඉන්න අයුරු ඔබට දැකගැනීමට පුළුවන්…මෙම සිදුවීම සිදුවන්නේ බෙල්ජියමේදී..නැටෝ සමුළුවේදී වුන සිද්ධියක් තමයි මේ….ට්‍රම්ප් මේ මොකට අර අඳිනවාද කියලා දෙවියෝ තමයි දන්නේ ඕන්…

Share this post with your friends!