ඩෙස්පැසිටෝ සින්දුවේ මේ කවර් එක ගැන නම් කියලා වැඩක් නෑ..

මේ වෙනකොට ඩෙස්පැසිටෝ සින්දුව අහලා නැති කෙනෙක් නම් නැතුව ඇති..මොකද ඒ සින්දුව මේ වෙනකොට ඒ තරමටම ජනප්‍රියයි නේ.මේ පෙන්නන්නේ මිනිත්තු 2කුත් තත්පර 9ක විඩියෝවක්.කැල්කියුලේටර් දෙකක් යොදාගෙන ඩෙස්පැසිටෝ තනුව වාදනය කරන අපූරුව බලන්න…මාරයි නේද?

Share this post with your friends!