ඩබ්ලින් ගුවන් තොටුපලේ ඉඳලා පැරගුවේට යනකම් මේ වෙච්ච සිද්ධිය නම් පුදුමාකාරයි…

ගුවන් තොටුපලවල් කියන්නේ සමාන්‍යයෙන් ටිකක් කම්මැලි තැනක්…පැරගුවේ බලා ගමන් ගැනීමට ඉන්නා අතරතුර පාටි එකකට වගේ චාන්ස් එකක් ලැබුනොත් කොහොමද? හොඳයි නේද? එක්තරා තරුණ කණ්ඩායමක් ඔහේ ගුවන් තොටුපලින් තවත් රටකට ගමන් ගන්නවා වෙනුවට ගුවන් තොටුපලේ පොඩි සද්දයක් දාලා පොඩි ෆන් එකක් අරගන්නවා..ඇත්තටම ඉතින් ජීවිතය තියෙන්නේ විඳින්න මිසක් විඳවන්න නෙමෙයිනේ..ඒක නිසා එම ගුවන් තොටුපලට ආපු අනික් කට්ටියත් පුදුම වෙලා ආසාවෙන් බලන් ඉන්න විදිය ඔයාට බලන්න පුළුවන්…..බලලම ඉන්නකෝ..

Share this post with your friends!