චීන කර්මාන්තශාලාවක් සොයා ගත් දේ මොකක්ද කියලා බලන්න…….

චීනයේ කර්මාන්තශාලාවක් මගින් විශාල සමතලාකල නොහැකි කුකුල් පැටවුන් පෙන්වා තිබෙනවා.කුකුලන්ගේ සමය චීනයට එළඹීම නිසා මෙසේ විශාල කුකුල් පැටවෙක් නිර්මානය කිරිමට මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ හිමිකරු වන වෙයි ක්වින්ග් පවසා තිබුනා.මෙයට ඇමරිකානු ජනපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ව සිහිවන පරිදි එහි සංකලනයක් ලෙස නිමවා තැබීම මෙම නිර්මානය සුවිශේෂි කරනවා..එපමණක් නොව මෙය ජනතාව අතර ප්‍රසිද්ධියට මෙන්ම හොඳ අලෙවි වටිනාකමක්ද ලැබි තිබෙනවා.මෙය හරියටම කිව්වොත් කාටූන් බැලුනයක් බව කිව හැකියි.මේ වන විටත් චීනය තුල මෙය අලෙවි වන අතර ඉතා හොඳ ඉල්ලුමක් මෙයට පවතිනවා.ට්‍රම්ප්ට තියෙන ඉල්ලුම නම් දිනෙන් දින වැඩිවනවා වගේ…..

A worker takes a picture of a giant rooster sculpture resembling U.S. President-elect Donald Trump on display outside a shopping mall to celebrate the upcoming Chinese Year of the Rooster in Taiyuan in north China's Shanxi province, Thursday Dec. 29, 2016. Trump has vowed to label China a currency manipulator on his first day in the White House. He says Beijing keeps its currency low to unfairly benefit its exporters. But he'll struggle to prove the case if it goes before the World Trade Organization: Economists say China isn't meddling in markets to push the yuan lower; it's doing the opposite, trying instead to keep it from falling faster. (Chinatopix via AP)

A worker takes a picture of a giant rooster sculpture resembling U.S. President-elect Donald Trump on display outside a shopping mall to celebrate the upcoming Chinese Year of the Rooster in Taiyuan in north China’s Shanxi province, Thursday Dec. 29, 2016. Trump has vowed to label China a currency manipulator on his first day in the White House. He says Beijing keeps its currency low to unfairly benefit its exporters. But he’ll struggle to prove the case if it goes before the World Trade Organization: Economists say China isn’t meddling in markets to push the yuan lower; it’s doing the opposite, trying instead to keep it from falling faster. (Chinatopix via AP)

Share this post with your friends!