කෙල්ලෙක් කොල්ලෙක්ට සිදුකරන මේ අමුතුම තාලයේ විවාහා යෝජනාව මොකක්ද කියලා බලන්න……….

අද කාලය වන තරුණ තරුණියන් අතර සිදුවන විවාහා යෝජනා අපූරු ස්වරුපයක් ගනී. දැන් විවාහා යෝජනාව සිදු කරන්නේ තරුණයා විසින් යැයි කීම යල් පැන ගිය අදහසක් බවට පත්ව ඇත්තේ මේ සම්බන්ධයෙන් මුලිකත්වය ගෙන කටයුතු කිරිමේ වගකීම ගැහැණු අය විසින් දැරීමයි.මෙහි සිටින චෙන්ග්ඩු නම් කාන්තාව තම පෙම්වතාට විවාහා යෝජනාවක් ගෙනෙන අතර එය ගෙනෙන්නේ හිස් අතින් නොව හාර්ලි ඩේවිඩ්සන් වර්ගයේ යතුරු පැදියක් හා ඇගේ දේපල වල ඔප්පුවද ඔහුට ත්‍යාග කරමිනි….. මාරයි නේ…………………….
harley-1

Please marry me! Love-struck woman proposes to her boyfriend on the street with a new motorbike and a flat (and guess what he says)

Please marry me! Love-struck woman proposes to her boyfriend on the street with a new motorbike and a flat (and guess what he says)

harley-3

harley-4

harley-5

Share this post with your friends!