ඔයා දන්න හැම කෙල්ලම මේ එක හිනාවක හරි අයිතිකාරයෙක්!

මේ අපි පෙන්නන්න යන්නේ සමාජ ජාලා වෙබ් අඩවි වල ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ වුනු වීඩියෝවක් ගැනයි. ගැහැණු ළමයි හිනාවෙන්න ගියාම බ්‍රේක් නෑ කියන්නේ ඇත්ත කියලා අපිට මේක බැලුවම තේරුණා. මේ වීඩියෝවෙන් ගැහැණු ළමයි හිනාවෙන විදි කිහිපයම පෙන්නනවා. සමහර ඒවනම් හරියටම හරි කියලයි අපිට හිතුනේ. ඔයත් බලලාම ඉන්නකෝ.

Share this post with your friends!