ඔබ ජිම් යනවද නැත්තම් යන්න හිතන් ඉන්නවද? එහෙනම් මේක අනිවාර්යෙන් බලන්න………..

ජිම් එකට යන්නේ ඇඟ හදා ගන්නනේ…ඒත් ඇඟ හදාගන්න ගිහින් වැඩ වැරදුණු අවස්ථාත් ඕනෑ තරම් තිබෙනවා…..ඇත්තටම ජිම් එක කියන්නේ වේලාවකට කැලෑවක් වගේ…මිනිස්සු නොකරන දෙයක් නෑ..ඩම් බෙල් අතින් අරගෙන දරන්න බැරි බර උස්සලා ඇඟ පත හදා ගන්න මේ අය කෙතරම් වෙහෙසනවාද මෙම විඩියෝවේ දැක්වෙන පුද්ගලයාගේ දණ හිසට සිදුවන්නේ මොකක්ද බලන්න..කරන්න බැරි දෙයක් කරන්න ගිහින් තමයි මෙයාට මේ විශාල අකරතැබ්බයට මුහුණ දීමට සිදුවන්නේ….ඔයාලම බලන්න….මොකක්ද වෙන්නේ කියලා…

Share this post with your friends!