ඔබ අහලවත් නැති අමුතු වර්ගයේ භීතිකා වර්ග 11…ගැනයි මේ කියන්න යන්නේ!

සෑම කෙනෙක්ම තමන්ගේ ජීවිතය තුල කිසියම් හෝ දෙයකට බියක් දක්වයි.එය සමහරක් විට තමන් පාසල් කාලයේ ලඳ අත්දැකීමක් හෝ කුඩා කාලයේ සිද්ධියක් විය හැකිය. සමහරෙකුට මෙය දරුණු කම්පනයක් නිසා ඇතිවු භීතිකාවක් වන්නටද පුළුවන.මෙවැනි දෑ සඳහා නොයෙක් අය ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීමද සිදු කරන්නේ ඔවුන්ගේ ජීවිතය ඉදිරියට ගෙන යෑම සඳහාය.මේ වන විට විද්‍යාඟයින් මෙම බිය පහ කරන අයුරු පිළිබඳ නොයෙක් අන්දමේ පරික්ෂනයන් වල නිරතව සිටි. මෙම ඉදිරිපත් කර ඇති භීතිකා සමහරක් විට ඔබ මීට පෙර නොඇසු ඒවා වීමටද පුළුවන.

1.විශාල වචන වලට ඇති භීතිකාව.වාසනාවට මෙන් තවම කිසි කෙනෙක් මේ භීතිකාව සහිතව බිහිවි නැත.
11-phobia
2.ක්‍රොමේටෆෝබියා-මුදල් ගනුදෙනු කිරීමට හා මුදල් දුටු විට පවා භීතියට පත්වීම
10-phobia
3.චයිටෝෆෝබියා-හිසකෙස් වලට ඇති භීතිකාවක් වන මෙය සමහරක් අවස්ථාවලදී තමාගේ හිසකේ වලටම බියක් දක්වයි.
9-phobia
4.ඩොමැටෆෝබියා-තමන්ගේ නිවස තුලම වෙසීමට ඇති භීතිකාව
8-phobia
5.ඉලෙක්ට්‍රොෆෝබියා-විදුලි උපාංග හා විදුලීයට ඇති අනියත භීතිකාව
7-phobia
6.ඇන්ත්‍රොෆෝබියා-මිනිසුන්ටම බිය විමේ භීතිකාව
6-phobia
7.ඉගෝෆෝබියා-රැකියාවක හා යම් කිසි වැඩක යෙදීමට ඇති භීතිකාව
5-phobia
8.කැටොප්‍රෝෆෝබියා-තමන්ගේම රුව කැඩපතින් දැකීමට ඇති භීතිකාව..
Man looking at reflection in window
9.හයිපජියාෆෝබියා-අළුත් දෑ සිදුකිරීමට ඇති භීතිකාව
2-phobia
10.සුෆෝබියා-මෙය දරුවන් අතර ඇති භීතිකාවකි. මෙහි වන්නේ සමහරක් සතුන්ට දක්වන අසීමිත බයයි.
1-phobia
ඔබ මේවායින් කුමන කාණ්ඩයකට හෝ අයත්ද?මඳක් සිතන්න

Share this post with your friends!