ඔබගේ වෙරි මතින් සිටින මිතුරාට දෙන්න පුලුවන් හොදම තෑග්ග……

වෙරිමතින් පසුවන අයෙකුට හොඳම ප්‍රතිකාරය ලෙස ඔබ හඳුන්වන්නේ කුමක්ද? ලොකු සකේ බෝතලයක්…නැහැ මේ අපි කියන්න යන්නේ බෝතලයක් ගැන නෙමෙයි .ඉශෝබින් කියන කොට්ටය ගැන..එය නිමවා තිබෙන්නේ ලීටර් 1.8 සකේ යොදාගෙන..මෙය දශමයක්වත් නොගෙනම වෙරි කිරීමේ අරුම පුදුම හැකියාවක් සහිත කොට්ටයක් බව නම් කිව යුතුමයි.යෙන් 2700ක වගේ මුදලකට මෙය අලෙවි වීමට තිබෙන බවත් කිව යුතුයි.

weri-1

weri-2

weri-3

weri-4

Share this post with your friends!