ඔන්න ඔහොමලු වුනේ ඉතිම්!

ඔන්ලයින් ශොපින් කරන එකනේ දැන් තියන ලේසිම ක්‍රමය….ඔයාට අවශ්‍ය දේවල් කරදර නොවි මහන්සි නොවි මිලදිගෙන ගෙදරටම ගෙන්වා ගැනීමේ හැකියාවත් ඔයාට තියෙනවා..ඒත් ඉතින් ප්‍රෝම් රාත්‍රීයට ඔන්ලයින් ඇඳුම් ඔඩර් කරලා ඒවා ගෙන්වා ගත්තට පස්සේ පරිඝනකයේ දිස්වන තරම් ගතියක් නැති වුනාම හෙනම අපරාධයක් කියලා හිතෙනවා නේ….මේත් ඒ වගේ අවස්ථාවක්……බලලම ඉන්නකෝ….
607946489680285697-png__700-591aaf09dd950__700-591ab28f769eb__700

713907830391185408-png__700-591ab43117e94__700

719521896526557184-png__700-591ab6389ac30__700

761214501005975553-png__700-591ac7e4a8e90__700

849803744787275776-png__700-591ab6ea76943__700

Prom-Dress-Online-Fails-Tweets-111-591ac36821e0f__700

Prom-Dress-Online-Fails-Tweets-120

Prom-Dress-Online-Fails-Tweets-122

Prom-Dress-Online-Fails-Tweets-123

Share this post with your friends!