උපායෙහි දක්ෂ යොවුන් විහිළුකාරයින්ගේ අමුතුම විහිළුව…….ඇත්තටම මාරයි……

අපි අපටම ආවේනික ආකාරයකට කලා කෘති දෙස බැලීමටත් ඒවා හි අන්තර්ගතය අවබෝධ කර ගැනීමටත් උත්සාහා කරනවා. නමුත් මෙම සමහරක් නුතන කලා කෘති වල අන්තර්ගතය විචාරය කිරීම්ට පවා අපහසු අවස්ථා තිබෙනවා. කෙසේ වුවද මෙවැනි දෑ ගවේශනය කරමින් කලා ලොවේ සැරිසරන කලා ලෝලින්ට උපායෙහි දක්ෂ තරුණ කැලක් අපූරු විහිළුවක් කර තිබෙනවා.ඔවුන් සිදු කර මෙම රැවටීමට සියළු දෙනා හසුවීමත් ඇළුම් කිරීමත් මෙහි ඇති විශේෂත්වයයි.ඔවුන් කලා කෘති ප්රදර්ශනයක බිත්තිය අසල ඇති පොළවේ විදුරු යුගලයන් සවි කොට තිබෙනවා.නරඹන්නන් මෙය කලා ප්රදර්ශනයේම කොටසක් යැයි සිතමින් ඒවා මතට නැගීමත් ඒවා පෙනෙන ලෙස සෙල්ෆි ඡායරූප ගැනීමත් ඉතා හාස්ය දනවන සුළුය.එමෙන්ම බිත්තිය තුල තිබෙන දේවල් පොළ්වේ අලවා ඇති විදුරු වලින් අපහසුවෙන් කියවමින් එහි සැඟවුනු අර්ථය සෙවීමද සිනා එලවන සුළුය. මෙය සමාජ වෙබ් අඩවි ජාලා වල පලවීමෙන් අනතුරුව මෙහි ඇති හාස්ය හේතුවෙන් මෙය 50,000කට අධික ප්රමානයකගේ කැමැත්තට හසුව තිබෙනවා.කෙසේ වුවද මෙය නම් මුවඟට සිනා නංවන සුළු හාස්ය ජවනිකාවකි.

teen-joke-2

teen-joke-3

teen-joke-4

teen-joke-1

Share this post with your friends!