උපාධිය ගත්තට මොකද ඊට පස්සේ වෙන දේ තමයි මරු!

ඔබ ගැන නම් කියන්න දන්නේ නෑ..හැබැයි මට නම් උපාධිය ගන්න ඇවිදගෙන යනකොට උපාධිය ලබා ගන්න කලින් මම පැටලිලා වැටෙයිද දන්නේ නෑ කියලා මට හිතිලා තියෙනවා..ඒක නිසාමද කොහෙද වැටෙන්න නැතුව වැඩ්වි ගොඩදාගන්න මට පුළුවන් වුනා..සමහර විට මගේ වැඩි පරිස්සම නිසා වෙන්න ඇති.හැබැයි මේ පෙන්වන්නේ උපාධි දවසේ වැටිච්ච කට්ටිය..මොවුන් නොසිතු වේලාවක තමයි මේක වෙන්නේ..පවු නේද හැබැයි!

Share this post with your friends!