ඉන්දියාවේ මෙම ගුවන් තොටුපල පිටසක්වල ජීවින් නිසා කරදරයෙන්!

ලෝකය පුරා ඇති යු.එෆ්.ඕ හි ප්‍රධාන ලක්ෂ අතරට ඉන්දියාවත් අයිති වේද? පිටසක්වල ජීවින් ගේ උද්යෝගයට? කිසිසේත්ම සිතිය නොහැකි කාරණයකි. නමුත් ඉන්දියානු රජය විසින් මෑත කාලයේ නිර්නය කල සහ ලැබුනු සාක්ශි වලට අනුව මෙහි සත්‍ය තත්වය වෙනස් වී ඇත. මෙයට හේතුව ඔක්තෝබරයේ සිට යු.එෆ්.ඕ දර්ශන ගත වීම් 62 කට වඩා වර්තා වීමයි.
desktop-1457976572
ඉන්දියානු රජය මෙම ගුවන් තොටුපලවල් අරක්ෂා කිරීම පිනිස බැඳි සිටින නිසා මේ ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරයි. මෙයට වඩාත් මුහුනදි ඇති ගුවන් තොටුපල නම් නව දිල්ලියේ ඇති ඉන්දිරා ගාන්ධි තොටුපලයි.මධ්‍යම කර්මාන්ත ආරක්ෂක සංවිධානයේ සුරේන්ද්‍ර සින් පවසන අන්දාමට ඉකුත් වසරේ ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට මෙවැනි දර්ශන ගත වීම් 62 කට වඩා ප්‍රමානයක් මෙම ගුවන් තොටුපල අසලින් වර්තා වේ.
desktop-1457989659
desktop-1457976569
මෙය ගුවන්තොටුපලට පමනක් නොව තවත් ඒ අවට ඇති සංවේදි ස්ථාන වලට බලපාන බවද ඉදිරියේ ඇතිවන අවශ්‍යතා අනුව ඒ පිළිබඳ දැනුවත් කරන බවද පැවසීය.
desktop-1457976568
සමහරක් දර්ශන වීම් බැලූන වශයෙන්ද සමහරක් ලේසර් තිත් ලෙසද දක්නට ඇති අතර තවත් සමහරක් අධික්ශනය වෙමින් පවතින බවද මෙය ඉතා සැලකිල්ලෙන් විපරම් කරමින් තොරතුරු අනාවරණය කරගන්නා බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසුවා. සමහර විට කවුරු හෝ කෙනෙක් ග්‍රහ ලෝක අතර ටර්මිනලයක් විවෘත කර ඒ පිලිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීමට අමතක කරාද?

Share this post with your friends!