ඇය ටී බෑග් කිහිපයක් පැලකරා, හේතුව ඇසුවොත් ඔබත් එයම සිදුකරාවී.

උදෑසන අවදිවූ විගස තේ එකක් පානය කරවිට සිතට සහ කයට දැනෙන ප‍්‍රබෝධය පිළිබඳව ඔබට අමුතුවෙන් පවසන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. වෙළඳ පොලෙන් මිලදීගත් ටී බෑග් එකක් උණුවතුරට එකතු කරගනිමින් රසවත් සහ ඖෂධීය පානයක් ඔබට පහසුවෙන්ම සකසාගන්නට පුළුවන්. තේ එක සකසා ගත් පසුව ටී බෑග් එක විසි කරනවානම් ඉන් ඔබට සිදුවන්නේ විශාල පාඩුවක් බව හොඳින් මතක තබාගන්න.

ඉවතලන ටී බෑග් වලින් සිදුකරගත හැකි දේවල් පිළිබඳව ඇසුවොත් ඔබ මවිත වේවි.

1. කළු තේ වල ටැනින් අම්ලය අන්තර්ගතව ඇතිනිසා සූර්ය පිළිස්සුම් සමනය කරගන්නට පුළුවන්.
1195
2. භාවිතා කරනලද ටී බෑග් භාජනයක අසුරා ශීතකරණයේ තැන්පත් කරන්න. දින කිහිපයක් ගිය පසුව එම ටී බෑග් ඇස් මත තබාගෙන සිටීමෙන් ඇස් යට එල්ලා වැටීම කියන තත්වය අවම කරගන්නට පුළුවන්.
2127
3. එම ටී බෑග්ම භාවිතා කරමින් කුඩා පිළිස්සුම් තුවාල සුවකරගත හැකයි.
3123
4. ටී බෑග් භාවිතා කරමින් ඉන්නන් ඉවත් කරගන්නට පුළුවන්.
4109
5. සපත්තු වල ඇති අධික ගන්ධය අවශෝෂණය කරගැනීම සඳහා, වියලි ටී බෑග් කිහිපයක් සපත්තුව තුලට දමන්න.
592
6. ටී බෑග් වල ඇති ටැනින් අම්ලයේ බලපෑම හේතුවෙන් පසේ පී.එච් අගය අවම වෙන නිසා, දිලීර වල බලපෑමක් නැතුව පැලයක් සාර්ථකව වර්ධනය කරගන්නට ඔබට පුළුවන්.
680
7. ඉඳුල් භාජන සෝදන විට ටී බෑග් එකක් භාවිතා කරනවානම් දැලි කුණු පහසුවෙන්ම ඉවත් කරගත හැකියි.
762
8. ටී බෑග් එකක් භාවිතා කරමින් අත සොදනවානම් ළුණු සහ සුදුළුනු වැනි සැර ගන්ධයන් පහසුවෙන්ම ඉවත් කරගන්නට ඔබට පුළුවන්.
853
මෙවැනි ප‍්‍රයෝජන ඇති ටී බෑග් ඉවතලීම කෙතරම් අපරාදයක්ද?

Share this post with your friends!