අසල්වාසියාගේ වයි ෆයි මුද්‍රණය උපයෝගි කරගෙන මෙම පුද්ගලයා කරපු අපූරු වැඩේ……..කියවලම බලන්නකෝ………..

ඔබ වයි ෆයි ප්‍රින්ටරයක හිමිකරුවෙක් නම් ඔබ තවත් පමා නොවි මුරපදයක් එයට දමා ගත යුතුමයි…නැතහොත් මෙම විඩීයෝවේ තිබෙන සිදුවීමට ඔබටත් මුහුණ දීමට සිදුවේවි.බ්ලේක් තම නිවසේ මුද්‍රණ යන්ත්‍රයෙන් තමන්ට අවශ්‍ය කටයුත්තක් කිරීමට යනවිට ඔහු දුටුවේ තම අසල්වාසීයා වයි-ෆයි මුද්‍රණ යන්ත්‍රයක් මිලයට ගෙන ඇති බවයි.ඉතින් මෙයට මුරපදයක් දමා නොතිබුනු නිසා ඒ අසල සිටින ඕනෑම කෙනෙකුට එය භාවිතා කිරීමේ පහසුකම තිබුනා.ඉතින් කවටකමට මෙන් මෙයින් ප්‍රයෝජනයක් ගත යුතු බවට බ්ලේක් කල්පනා කළා.තාක්ෂණයෙන් සිදුකල හැකි ක්‍රියා කෙතරම්ද යන්න ඔබට මෙම විඩීයෝව නැරඹු විට අවබෝධ වේවි.ඔහු මුද්‍රණය හරහා නොයෙකුත් පණීවිඩ අසල්වැසියාට යොමු කලා අවසානයේ අසල්වැසියා එම මුද්‍රණ යන්ත්‍රය කුණු ගොඩට විසි කළා. ඉතින් අළුත් ප්‍රින්ටරයක් නොමිලේ ලබා ගන්න අකමැති කවුද?මෙය ජාල ගත වි ඇත්තේ ගින්නක් විලසින්.. හැබැයි ඉතින් බ්ලේක් කියන්නේ නම් වැඩකාරයෙක්…

Share this post with your friends!