අතීතයේ පැවති දැන් නොපවතින අමුතුම ජාතියේ රැකියා 10ක් බලලම ඉන්නකෝ…………

අතීතයේ පැවති සමහරක් රැකියා අකමැත්තෙන් වුවත් සිදු කිරීමට සිදු වුයේ මිනිසුන්ටමයි..මක් නිසාද යත් තාක්ෂණය නොදියුණු කාලයේ මිනිස් ශ්‍රමය වැඩි වශයෙන් ප්‍රයෝජනයට ගැනීමයි..තාක්ෂණයට පින් සිදු වන්නට මෙම රැකියා 10 සමාජයෙන් වියැකි ගියේය…

1.සුවිච බෝර්ඩ් ක්‍රියාකරු
odd-jobs-1
මෙහි වැඩි වශයෙන් යෙදුනේ කාන්තාවන්ය.දුරස්ථ දුරකථන සබඳතා පැවැත්වුයේ මේ හරහාය.

2.මළවුන් සම්බන්ධ ගවේෂකයින්
odd-jobs-2
සොහොන් වළවල් තුලින් මිනි එළියට ගෙන විශ්ව විද්‍යාල වලට ගෙන ගොස් අධ්‍යනය කිරීම මෙහිදි සිදු කරයි.

3.මීයන් අල්ලන්නන්
odd-jobs-3
මීයන් මර්ධනය කිරීමේ ආම්පන්න හා ආයුධ වලට පෙර මීයන් ඇල්ලීමේ රාජකාරිය පැවරි තිබුනේ මොවුන්ටය.

4.සතුරු යානා පිළිබඳ අනතුරු අඟවන්නා
odd-jobs-4
අසන විට සිනහ පැමිණියද අතීත යුධ සමයේදී මොවුන්ගෙන් ඉමහත් සේවාවක් සිදු විය.

5.දැව සම්බන්ධ රියැදුරන්
odd-jobs-5
දැවමය කොටස් ප්‍රවාහනය කරමින් තැනින් තැනට යාම මොවුන් විසින් සිදු කල යුතුය.

6.කර්මාන්තශාලා සේවකයින් සතුටු කරන්නන්
odd-jobs-6
සේවකයින්ගේ කම්මැලිකම මඟ හැරවා ඔවුන් නිරතුරුව අවධානයෙන් හා ප්‍රාණවත්ව තැබීම මොවුන්ගේ කාර්ය භාරයයි.

7.විථි ලාම්පු දල්වන්නන්
odd-jobs-7
තෙල් දමමින් විථි ලාම්පු නඩත්තු කිරීම අතීතයේ මොවුන් විසින් සිදු කිරීය

8.අයිස් කපන්නන්
odd-jobs-8
ශීතකරණය බිහිවීමට පෙර මොවුන්ගේ සේවය ඉතා වැදගත් විය.

9.මිනිස් ඔරලෝසු සීනුව
odd-jobs-8-5
තමන්ගේ ස්වාමියන් නිසි වේලාවට නැගිටුවීමට මොවුන් වග බලා ගත යුතුය.

10.මැෂින් ක්‍රියාකරුවන්
odd-jobs-9
මැශින් වලින් බොත්තම් , කාස ඇල්ලීම අතීතයේ සිදු කෙරුනේ තරුණ මිනිස් ශ්‍රමය උපයෝගි කරගෙනය.

Share this post with your friends!